Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρόσβαση και περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο room-to-grow.gr και η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με σκοπό την πραγματοποίηση των αγορών σας σε αυτό γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην επίσημη ιστοσελίδα μας αλλά και μόνη η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/χρήστη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης. Πελάτης/χρήστης που δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Το room-to-grow.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων, απευθύνεται μόνο σε ενήλικες (18 ετών και άνω), οι οποίοι έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα, ενημερώνει τους χρήστες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους των συναλλαγών διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει οποτεδήποτε και οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του ανά πάσα στιγμή. Οι πελάτες/χρήστες με τη σειρά τους φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές και με τη χρήση του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας τεκμαίρεται ότι τους έχετε αποδεχτεί. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν ισχύει και συνεπώς δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες και δρομολογημένες προς παράδοση παραγγελίες. Όλα τα στοιχεία των χρηστών θεωρούνται απόρρητα.

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης και τις πολιτικές, αναφορές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Κάθε Πελάτης που προβαίνει σε αγορά προϊόντων από την Ιστοσελίδα θεωρείται ότι έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, ως ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ημέρα της παραγγελίας.

Οι παρόντες “Γενικοί Όροι Χρήσης” μπορούν να τροποποιηθούν αυτεπάγγελτα και χωρίς προειδοποίηση.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας room-to-grow.gr απευθύνεται μόνο σε ενήλικες (18 ετών και άνω), οι οποίοι έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα,  οι οποίοι υποχρεούνται να μας παρέχουν ορθά και με πλήρη ακρίβεια προσωπικά στοιχεία, όπως το email, την διεύθυνση στην οποία θα παραδοθεί η παραγγελία, ονοματεπώνυμο και άλλα.

Επίσης αποδέχεστε ότι δικαιούμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που έχετε υποβάλει σε εμάς κατά την παραγγελία σας, μόνον αναφορικά με την διεκπαιρέωση της παραγγελίας σας.

Επιπλέον σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο μας εξουσιοδοτείται να προβαίνουμε σε πιστωτικούς ελέγχους.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Το Room to Grow διασφαλίζει (σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία) την εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμμένων και μη πελατών μας, δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, να χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα ή και να παραχωρηθούν.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα λογότυπα κ.α προστατεύονται από το ελληνικό δίκαιο στις σχετικές διατάξεις “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους μόνον στις περιπτώσεις που έχει από κοινού συμφωνηθεί.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Όλα τα είδη που προμηθευόμαστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι 100% αυθεντικά.

Γενικότερα στο Room to Grow καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια με το φωτογραφικό υλικό και τις περαιτέρω πληροφορίες να δίνουμε όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα του εκάστοτε προϊόντος.

Ωστόσο οι εικόνες δεν αποτελούν παρά μια αναπαράσταση του προϊόντος και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχέση με το πραγματικό.

Ως εκ τούτου το Room to Grow δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ανακρίβειες, ασάφειες ή παραλήψεις.

Επιπλέον όσων αφορά στα αξεσουάρ και τα παιχνίδια υπάρχουν σε όλες τις περιπτώσεις αναγραφόμενες οι αρμόδιες ηλικιακές ομάδες για την χρήση τους, ως εκ τούτου το Room to grow ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που το προϊόν προκαλέσει ζημία, λόγω της μη ορθής χρήσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις περισσότερες κατηγορίες παιχνιδιών συμπεριλαμβάνονται  στη συσκευασία οι αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ

Τα είδη της εν λόγω ιστοσελίδας διατίθενται για όλη την περιοχή της Ελλάδας.Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στον ιστότοπο room-to-grow.gr ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/χρήστες με σκοπό την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά του room to grow  για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το room to grow  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημά της προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν στο κόστος είτε στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατά την υποβολή παραγγελίας, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο πελάτης υποχρεούται να προβεί στην καταγραφή των πεδίων που κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συνεχιστεί η παραγγελία.

Αξίζει ο πελάτης να δώσει προσοχή στα τεμάχια που έχει επιλέξει στο “καλάθι”, στα μεγέθη και στο κόστος τους.

Προκειμένου να καταχωρηθεί η παραγγελία του πελάτη καλείται να επιλέξει τρόπο πληρωμής και τρόπο αποστολής.

Μόλις καταχωρηθεί η παραγγελία αποστέλλεται email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρήσει ο πελάτης για επιβεβαίωση.

Και η παραγγελία είναι έτοιμη για αποστολή.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το Room to Grow συνεργάζεται με την εταιρία Speedex και η παράδοση γίνεται άμεσα εντός 1 με 2 ημέρες, όσων αφορά την περιοχή της Αλεξανδρούπολης καθώς και της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας.

Σε περίπτωση που η παραγγελία προέρχεται από Νησιωτική περιοχή τότε ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται σε 2-5 εργάσιμες ημέρες. Για όλες τις δυσπρόσιτες περιοχές, η παράδοση γίνεται μέσα σε 2 – 5 ημέρες.

Συνεργαζόμαστε με την Speedex η οποία εγγυάται την ασφάλεια και ταχύτητα του δέματός σας και το κόστος είναι 3 ευρώ.

Σε περίπτωση που η παραγγελία ξεπερνάει τα 100 ευρώ παρέχεται δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.

Σε περίπτωση αποστολής αντικειμένων μεγάλου όγκου ή βάρους η αποστολή μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με μεταφορική εταιρεία.

Ωστόσο μπορείτε αν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα στην οδό Μιαούλη 10,  Αλεξανδρούπολη.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκυρη και έγκαιρη παράδοση σε εσάς των προϊόντων που έχετε παραγγείλει αλλά δεν  ευθυνόμαστε όμως για τυχόν καθυστερήσεις που δεν άπτονται της υπαιτιότητάς μας παρά οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό μας, όπως ενδεικτικά δεν ευθυνοόμαστε για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων, διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά και να συνεννοηθούμε μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος.

 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Σε περίπτωση που θεωρηθεί εμπεριστατωμένα ότι το προϊόν που παραλάβατε έχει ζημία ή ελάττωμα επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας,  είτε  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Αφού μας ενημερώσετε για το προϊόν και το ακριβές ελάττωμα, μας το αποστέλλετε ως επιστροφή με δική μας επιβάρυνση  και είτε μπορείτε να κάνετε αντικατάσταση σε προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, είτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Αφου παραλάβουμε το προϊόν θα το εξετάσουμε και θα σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες.

Λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Επίσης γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στα προϊόντα μας περιλαμβάνονται και εύθραυστα ή/και ευαίσθητα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς μας) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς, οπότε και το room to grow απαλλάσσεται πλήρους ευθύνης.

Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από εμάς. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να μας ενημερώσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail [email protected] ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2551035413 και εμείς θα  αντικαταστήσουμε άμεσα το προϊόν.

ΤIΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές και προσφορές στα προϊόντα ισχύουν μόνο για το ηλεκτρονικό κατάστημα και ενδέχεται να διαφέρουν από το φυσικό κατάστημα.

Cookies

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies, με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την παροχή προσωποποιημένων λειτουργιών καθώς συλλέγουν στοιχεία/πληροφορίες και αποθηκεύουν προτιμήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Με τη συλλογή στοιχείων για τη συμπεριφορά των χρηστών και την αποθήκευση των προτιμήσεών τους τα cookies αποτελούν σημαντικά αρχεία όχι μόνο γιατί διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών, καθώς οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν με αποτέλεσμα κάθε φορά που θα επισκεπτόσασταν μια σελίδα θα ήταν σαν να την βλέπατε για πρώτη φορά, αλλά και επειδή παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στους χρήστες.